Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "100x200":